Այո, ԵՄ-ին միանալը գին ունի, ծանր գին, այդ գինը պետք է տալ