Հանրաքվեն մեր քայլերին բարձր լեգիտիմություն հաղորդելու համար է. քաղաքակրթական հարց ենք լուծում