Առաջ գնալու համար պետք է ազատվել կալոշի հայրենիքից ու տեղական կալոշամիտներից