Հայ ժողովուրդը ինքը պիտի ընտրի իր քաղաքակրթական ուղին, ոչ թե անհատները, որ չլինի Հոկտեմբերի 27