Լուսացույցների տեղադրում,, կղզյակների կառուցում՝ «սև կետերի» բարելավման նպատակով է