Եթե կարողանանք դիմակայել, ռուս-ադրբեջանական կոնֆլիկտ կսկսվի