Հայտնաբերվել է երեխայի ամբողջական գանգ և մարդու գանգ՝ առանց փափուկ հյուսվածքների