Մի դեպքում նպատակը իշխանություն պահելն է, մյուս դեպքում՝ զավթելը