Զոհերին թաղում էին բակերում, քանի որ գերեզմանոցները ռուսներն էին զբաղեցրել