Նվազագույն սպառողական զամբյուղի ապրանքների գները Նոյեմբեր 26 30