Նվազագույն սպառողական զամբյուղի ապրանքների գները – Օգոստոսի 19-22