Նվազագույն սպառողական զամբյուղի ապրանքների գները – Մայիսի 25-27