Սրտային հիվանդություններ ունեցողներին առավել քան հարկավոր է վակցինացիան. սրտաբան