Բաբաջանյան-Շիրինյան ժողովրդավարների դաշինքի քարոզարշարվը՝ Վեդի համայնքում