Ընտանեկան բռնության հետ կապված խնդիրն էլ ավելի ցցուն դարձավ համավարակի ժամանակ