Նույն վիճաբանությունը լինելու է նաև հաջորդ նիստին, եթե դատարանը տեխնիկական խոչընդոտները չվերացնի