Կառավարությունը զրոյացնում է գյուղատնտեսության ոլորտի բոլոր տոկոսադրույքները