ՀՀ Արարատի մարզում 2019-ին եկամուտների գծով ծրագիրը գերակատարվել է 1.4%-ով

ՀՀ Արարատի մարզում 2019-ին եկամուտների գծով ծրագիրը գերակատարվել է 1.4%-ով

Արարատի մարզպետարանի նիստերի դահլիճում փետրվարի 14-ին կայացել է մարզխորհրդի 2020 թվականի առաջին նիստը, որը վարել է Արարատի մարզպետ Գարիկ Սարգսյանը: Նիստին ներկա են եղել համայնքի ղեկավարներ, մարզպետարանի տարբեր ստորաբաժանումների պատասխանատուներ, մարզի ՋՕԸ-ի ղեկավարներ և այլք: Այս մասին տեղեկացրին Արարատի մարզպետարանից։ «2019թ. պետական բյուջեից մարզպետարանի ենթակայության հիմնարկներին հատկացված ֆինանսական միջոցների ընդանուր գումարը կազմում է  8 մլրդ 942.6 մլն դրամ, փաստացի ֆինանսավորվել է 8 մլրդ 634.6մլն դրամ, կատարողականը կազմել է 96.5%: Համայնքների կողմից  ընդամենը եկամուտների գծով նախատեսված 8 մլրդ 110.4 մլն դրամի դիմաց փաստացի հավաքագրվել է 8 մլրդ 224.7 մլն դրամ կամ պլանը կատարվել է  101.4% -ով: Սեփական եկամուտների գծով նախատեսված 2 մլրդ 936.9 մլն դրամի դիմաց փաստացի հավաքագրվել է 3 մլրդ 184.9 մլն դրամ, սեփական եկամուտների պլանը կատարվել է  108.4% -ով: Համայնքներն աշխատավարձի գծով պարտքեր չունեն: Համաձայն ՀՀ Արարատի մարզպետի 2018 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 180 որոշման 2019 թվականին ռիսկերի գնահատման արդյունքում ընտրանքային կարգով ներքին աուդիտ է պլանավորվել և իրականացվել 36 միավորում, որից՝ 24 ուսումնական հաստատություններ, 9 առողջության առաջնային պահպանման կենտրոններում և 3 բժշկական կենտրոններ, իրականացվել է գնումների ընթացակարգի աուդիտ 1-4-րդ եռամսյակ, գնումների պայմանագրերի աուդիտ առաջին և երկրորդ կիսամյակ: Միավորների կառավարչական կազմակերպչական գործավարական և ֆինանսատնտեսական գործառույթներում հայտնաբերվել են թերություններ, բարձր ռիսկային գործառույթներ և օրենսդրական ակտերի խախտումներ: Միավորների ղեկավարներին արվել են 203 առաջարկություններ: 2019 թ մարզում իրականացվել է շուրջ 400 մլն դրամի հրատապ և մոտ 1մլդ 300 մլն-ի սուբվենցիոն ծրագրեր, որում իրենց ներդրումն են ունեցել նաև համայնքները: Մարզում 2019թ իրականացվել են նաև պետական բյուջեով և վարկային ծրագրերով այլ աշխատանքներ: 2019թ-ին «ՎԵՈԼԻԱ-ՋՈՒՐ»  ՓԲԸ միջոցներով իրականացվել է.
  1. Կառուցվել է Նոր Ուղի համայնքի  ջրամբարը 1000խ/մ տարողությամբ` 83մլն 596հազ ՀՀ դրամ :
  2. Նոր ՈԻղի ջրամբարից դեպի Փ.Վեդի և Տափերական համայնքները սնող ջրատարի փոխարինում 3 կմ 250մմ պոլիէթիլեն` 4մլն 408 հազ ՀՀ դրամ :
  3. Վեդի քաղաքի 2x1000մ3 տարողությամբ ՕԿՋ-ների կառուցում` 29մլն 492 հազ ՀՀ դրամ :
  4. Համայնքներում իրականացվել է 11 200 գծամետր ներքին ցանցի փոխարինում:
2019թ.  ընթացքում  «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի միջոցներով  իրականացվել  են
  1. Բնական գազի կենցաղային հաշվիչների և պաշտպանիչ արկղերի ձեռք բերում և տեղադրում - 43 մլն 434.2 հազ. դրամ,
  2. Ազդանշանային սարքերի և ինքնաշխատ վթարային անջատիչ կափույրների ձեռք բերում և տեղադրում – 26 մլն667.4 հազ. դրամ:
  3. Նորաբաց և Դարակերտ գյուղերը սնող մ/ճ ստորգետնյա գազատարի վթարային հատվածների վերատեղադրում 14.5 մլն. դրամ:
  4. Մասիս քաղաքի 3-րդ 4-րդ փողոցների մ/ճ ստորգետնյա գազատարի վթարային հատվածների վերատեղադրում 13.9մլն. դրամ:
  5. Իլյիչևսկ-Երևան Դպ700 մայրուղային գազատարի վերականգնում 1,9մլն.դրամ:
Մարզում  գույքագրված  աղբավայրերի  թիվը  կազմել  է  260 հատ,  դրանցից  վերացվել  են  230-ը,   մնացել  է  30  առանձնապես  խոշոր    աղբավայրերը,  որոնցից 22-ի շահագործումը շարունակվում է, մնացած 8-ի ամբողջական  վերացման  համար  համայնքներին  անհրաժեշտ է պետական  աջակցություն: Մարզի 3 համայնքներում կառուցվել են նոր նախակրթական օբյեկտներ՝ Աբովյան համայնքում ՀԲ, ՏԶՀ և համայնքի միջոցներով` 143,1 մլն դրամ արժողությամբ, Ռանչպար համայնքում բարերարի միջոցներով` 162,2 մլն ՀՀ դրամ և Դաշտաքար համայնքում ՀԲ, ՏԶՀ և համայնքի միջոցներով` 135,6 մլն ՀՀ դրամ արժեքով: 2019թ-ին մեկնարկել են Խոր Վիրապ վանքի  տարածքի բարեկարգման աշխատանքները (2019թ.` 16 մլն 81 հազ դրամ ), որոնք կավարտվեն 2020թ.: Արարատ քաղաքի ՈԿՖ Բանավանի փակ դրենաժային համակարգի կառուցում`  35 մլն 773 հազ. դրամ: 2020 թ-ին իրականացվելիք խոշոր ծրագրերից հատկանշական է նշել մարզի տարածքում իրականացվելիք հետևյալ ծրագրերը. Ճանապարհաշինության բնագավառում իրականացվելու է Համայնքների հետ տարվող հետևողական աշխատանքի արդյունքում 2019 թվականին համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված 123247.7 հա պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության հողերից նախատեսված 44223.9 հա դիմաց վարձակալության է տրամադրվել 49336.2 հա: Վարձակալած հողամասերի համար հաշվարկված 98 մլն 664.8 հազար դրամ վարձավճարի դիմաց, հաշվետու ժամանակաշրջանում գանձվել է 101 մլն 841.2 հազար դրամ գումար: «Ազգային դպրոցական սնունդ»  ծրագրի շրջանակներում մարզային ենթակայության  107 հանրակրթական դպրոցների տարրական դասարանների և դպրոցներին կից գործող  նախակրթարանների 15192 երեխաների անվճար տրվում  է դպրոցական սնունդ: Մարզում  գործում են   81   նախադպրոցական ուսումնական   հաստատություններ,   որտեղ    ընդգրկված   են   7038        երեխաներ:  43    մանկապարտեզներ       գործում    են շուրջ տարին:  2019 թվականի  ընթացքում  բացվել  են    նոր  մանկապարտեզներ՝    Արարատ    քաղաքում,    Դաշտաքար,    Վ. Դվին,    Աբովյան   և   Ռանչպար  համայնքներում:  Վերաբացվել  են Կանաչուտի  և  Դիտակի մանկապարտեզները: Հետևողական աշխատանքներ են տարվել ստվերային գործունեության վերացման ուղղությամբ : «Արտաշատի ԲԿ», «Մասիսի ԲԿ», «Վեդու ԲԿ»,  «Արարատի հիվանդանոց ԲԿ»  և  «Վեդու  ծննդատուն»  ՓԲԸ-ներում   ավելացել  են համավճարով և վճարովի  ծառայությունների մուտքերի գումարները,  որոնք  ուղղվել  են առողջապահական  հիմնարկների  նյութատեխնիկական  բազայի  հարստացմանը և բուժսպասարկման որակի բարձրացմանը: Մարզի առողջապահական կազմակերպություններում   2019  թվականի  մուտքերը կազմել են  695 737.6 հազ.  ՀՀ դրամ,  ավելանալով   շուրջ  երկու անգամ նախորդ տարվա հետ համեմատ։ Տարիների ընթացքում կուտակված պարտքերն են մարել «Արտաշատի ԲԿ» , «Վեդու ԲԿ»,  «Արարատի հիվանդանոց ԲԿ» ՓԲԸ-ները: 2019 թվականին մարզում մատուցվող բժշկական ծառայությունների ցանկը համալրվել է անոթային, պլաստիկ, էնդոկրին վիրաբուժության և մանկական ինֆեկցիոն ծառայություններով: 2019 թվականի մայիսին <<Արտաշատի ԲԿ>> ՓԲԸ-ում գործարկվել է մարզի առաջին համակարգչային տոմոգրաֆը /KT/:  2019 թվականի օգոստոս ամսին «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ-ն ձեռք է լապորոսկոպիկ սարք:  2019 թվականի սեպտեմբեր ամսից համակարգչային տոմոգրաֆիան, ինչպես նաև էխոկարդիոգրաֆիան և մամմոգրաֆիան  «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ-ում իրականացվում են նաև պետ.պատվերի շրջանակներում: «Վեդու Բժշկական Կենտրոն» ՓԲԸ-ն 2019 թվականին ձեռք է բերել նոր թվային ուլտրաձայնային համակարգ,  գնվել է նաև հիվանդանոցային 25 հատ մահճակալ: «Արմաշի առողջության կենտրոն» ՓԲԸ-ն  2.0 մլն ՀՀ դրամ գումարի շրջանակներում իրականացրել է ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ, պահեստի և խոհանոցի կառուցում: Վեդու ծննդատանն իրականացվել են մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ՝ հնարավոր է եղել վերանորոգել գինեկոլոգիական բաժանմունքի սանիտարական սենյակը, սանհանգույցները, ևս 4 հիվանդասենյակ, նորացնել ջեռուցման համակարգը: 2019  թվականին մարզի հիվանդանոցներում բուժվել  են 15 839 հիվանդներ: 2019 թվականի ընթացքում Արարատի մարզի ծննդօգնություն իրականացնող  բուժհաստատություններում գրանցվել է 1873 ծնունդ, ծնվել   է  1885   երեխա  / 12 զույգ/, որից՝  993 տղա  և 892 աղջիկ: Ցավոք՝ մայրական մահացության 1 դեպք է արձանագրվել Մարզում ներդրվել է նաև «Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց անասնապահությամբ (տավարաբուծությամբ, ոչխարաբուծությամբ, խոզաբուծությամբ, այծաբուծությամբ, թռչնաբուծությամբ) զբաղվելու համար աջակցության տրամադրման» ծրագիրը։  Մարզում այս ծրագրում 65 շահառու է  ընդգրկվել, ֆինանսավորումը  կազմել է 37 մլն.859.9 հազ. ՀՀ դրամ: Մարզը ակտիվորեն մասնակցել է հանրապետական տարաբնույթ միջոցառումների: Մարզի մարզիկները հաջողությամբ են հանդես եկել տարբեր հանրապետական և միջազգային մրցաշարերում` գրավելով պատվավոր հորիզոնականներ՝  ազատ ոճի  և հունա-հռոմեական ըմբշամարտ,  ծանրամարտ, բռնցքամարտ և շախմատ մարզաձևերից աշխարհի և Եվրոպայի դեռահասների պատանիների, երիտասարդների և մեծահասակների առաջնություններում  4 ոսկե, 3 արծաթե, 6 բրոնզե և 1 փոքր ոսկե մեդալներ: 2019թ-ին  ՀՀ  Արարատի  մարզի  Նարեկ  համայնքում  իրականացվել  է   «Հայաստանի  Հանրապետության  Արարատյան  դաշտում  հողերի  չեզոք  դեգրեդացիայի  գաղափարի  իրականացում»  ծրագիրը,  ընթացքի մեջ  է  Ուրցաձոր  համայնքում «Բնության հատուկ պահպանվող  տարածքներին  հարակից  էկոհամակարգերի  և  համայնքների  հարմարվողականության  կարողությունների  ամրապնդում»  ծրագիրը: Արարատի մարզն արդյունաբերական զարգացած մարզերից է: Արարատի մարզում թողարկված արտադրանքի ծավալի տեսակարար կշիռը ՀՀ ընդհանուր  ծավալի մեջ կազմել է  14,2%,  նախորդ  տարվա նույն ժամանակահատվածի 12,9 %-ի  դիմաց: 2019թ. հունվար-սեպտեմբեր ամիսների  ընթացքում մարզում  ընդհանուր  առմամբ    գործել են 384 փոքր և միջին  արտադրական  ձեռնարկություններ նախորդ  տարվա նույն ժամանակահատվածի 300-ի  դիմաց, որոնցից  առավել  խոշորներն են  85-ը: 2019թ. հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին մարզի  արտադրական ձեռնարկությունների, փոքր ձեռնարկատիրական սուբյեկտների կողմից թողարկվել է 205 մլրդ 583,8 մլն դրամի (ընթացիկ գներով) արդյունաբերական արտադրանք, նախորդ տարվա նույն  ժամանակահատվածի 160 մլրդ 169,2 մլն մլն դրամի դիմաց, արդյունաբերական արտադրանքի ինդեքսը կազմել է   119.5%: 2019թ. նույն  ժամանակահատվածի համեմատ   մարզում   ավելի   է արտադրվել 45 մլրդ 414.6  մլն դրամի արտադրանք: Արդյունաբերական արտադրանքի իրացման ծավալները 2019թ հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին կազմել է 221 մլրդ 526,5 մլն դրամ՝    նախորդ տարվա  169 մլրդ 26,5 մլն դրամի փոխարեն: Մարզի բնակչության համար կարևոր նշանակություն ունի մշակող  արդյունաբերությունը՝ 2019թ. այն կազմել է  284 մլրդ 231,4 մլն դրամ՝    նախորդ տարվա  227 մլրդ 530,3 մլն դրամի փոխարեն, աճը կազմել է 24,9 %, դրանում առանձնանում է՝  սպառողական ապրանքների արտադրության ծավալների  էական աճը՝ մասնավորապես 2019թ. ընթացքում ծխախոտի արտադրատեսակների  արտադրությունը  կազմել է  82 մլրդ  602,1 մլն  դրամ, նախորդ տարվա  74 մլրդ 397,2 մլն դրամի փոխարեն, աճը  կազմել է  11%: Նախորդ  տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ  սննդամթերքի   արտադրության աճը կազմել  է 13 մլրդ 77,7 մլն դրամ, կամ 45%, խմիչքների արտադրության աճը կազմել է 14 մլրդ 483.7 մլն դրամ, կամ  79%: 2019թ. 9 ամիսների ընթացքում Արտաշատ,  Մասիս,  Արարատ  քաղաքներում   և  գյուղական  համայնքներում  ստեղծվել  են  մի շարք փոքր  ձեռնարկություններ  և ավելի քան 69 առևտրային կազմակերպություններ: 2019թ Արարատի մարզում  ծառայությունների ոլորտում ևս աճ է  գրանցվել: 2019թ.  հունվար – սեպտեմբեր  ամիսներին Արարատի մարզի տեսակարար  կշիռը  ՀՀ-ում կազմել է 1,7%` նախորդ տարվա 1,6%-ի դիմաց: 2019  Արարատի  մարզում  մանրածախ   ապրանքաշրջանառության ծավալը  կազմել է 60 մլրդ 878 մլն դրամ`  նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 58 մլրդ 454,9 մլն դրամի  նկատմամբ, առևտրի  օբյեկտների  քանակը  կազմել է 1890՝  նախորդ  տարվա  1821 –ի  փոխարեն: Ընդհանուր առմամբ մարզում  սպառողական  շուկան  բնութագրվում  է հաստատուն՝ կայունացված աճի տեմպով:  Անցած  տարվա  նկատմամբ  մանրածախ  առևտրի  կազմակերպությունների  ապրանքաշրջանառության    ծավալը   ընթացիկ  գներով  աճել է`   շուրջ   4 %: ով»,- ասվում էհաղորդագրության մեջ: