Դատական համակարգի ընթացիկ ծախսերի համար որքան գումար է տրամադրվել