Հայաստանի Գողթ համայնքում 25 տեսակի 11 միլիոն վարդ է աճեցվում