Դառնալ աղ, լույս, թթխմոր… ինքնաճանաչումը որպես կատարելության առաջնորդող ճանապարհ